ธุรกิจของอายิโนะโมะโต๊ะโลจิสติกส์ ทั่วโลก

จากประสบการณ์ที่สั่งสมมาอย่างยาวนานในฐานะมืออาชีพด้านโลจิสติกส์อาหาร และด้วยความรู้จริงในด้านมาตรฐานสุขอนามัยของสินค้าอาหารหลากหลายชนิดในหลายประเทศทั่วโลก อายิโนะโมะโต๊ะโลจิสติกส์ได้สร้างระบบขนส่งระหว่างประเทศที่มีประสิทธิภาพ ครอบคลุมทั้งการนำเข้าส่วนประกอบและวัตถุดิบของอาหารจากต่างประเทศ และการส่งออกอาหารสำเร็จรูปไปสู่ประเทศต่างๆ ทั่วโลก เราได้เปิดสำนักงานและบริษัทสาขาในต่างประเทศ เพื่อก้าวให้ทันกับการขยายตัวของธุรกิจในระดับสากลของบริษัทแม่ของเรา อายิโนะโมะโต๊ะ โค. อิงค์ หลังจากการเปิดสำนักงานสาขากัมพูชา (พนมเปญ) ของ บริษัท เอบี โลจิสติกส์ (ประเทศไทย) จำกัด เมื่อปี 2014 ที่ผ่านมา ในปัจจุบันเรามีสาขาอยู่ใน 2 ประเทศ เราจะยกระดับมาตรฐานงานโลจิสติกส์ในระดับสากล เพื่อรองรับธุรกิจทั้งในและต่างประเทศที่เติบโตขึ้นและมีความหลากหลาย ให้ได้อย่างรวดเร็ว

ผู้วางแผนด้านโลจิสติกส์ระดับสากล

อายิโนะโมะโต๊ะโลจิสติกส์ ได้พัฒนาความรู้และประสบการณ์ด้านโลจิสติกส์อาหารจากทั่วโลกมากว่าครึ่งศตวรรษ ด้วยการขนส่งสินค้าที่เกี่ยวข้องกับอาหารเป็นหลัก ทั้งจากญี่ปุ่นไปยังต่างประเทศ และจากต่างประเทศมายังญี่ปุ่น เราพร้อมที่จะตอบรับทุกความต้องการของลูกค้า

เครือข่ายการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบระหว่างประเทศ

งานโลจิสติกส์ระหว่างประเทศเป็นงานที่มีความสลับซับซ้อน เช่น การขนส่งและจัดส่งสินค้าภายในประเทศ การผ่านพิธีการศุลกากร การจัดหาเรือบรรทุกสินค้า และรวมไปถึงการผ่านพิธีการศุลกากรและการจัดส่งสินค้าในต่างประเทศที่เป็นปลายทาง เราสามารถให้ บริการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบระหว่างประเทศ (International Intermodal Service)ได้ ด้วยการจัดบริการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างครบถ้วน โดยลูกค้าสามารถติดต่อรับบริการที่เราเพียงจุดเดียว

ในฐานะ ผู้วางแผนด้านโลจิสติกส์ระดับสากล เราสามารถคำนวณระยะเวลาในการขนส่งที่สั้นที่สุด เพื่อนำเสนอเส้นทางขนส่งที่เหมาะสมที่สุด โดยใช้ข้อได้เปรียบด้านปริมาณ เราช่วยย่นระยะเวลาในการขนส่งและลดต้นทุนการขนส่งให้กับลูกค้าได้ เมื่อเปรียบเทียบกับการที่ลูกค้าต้องจัดหาบริการแต่ละอย่างแยกกันด้วยตนเอง

เครือข่ายของอายิโนะโมะโต๊ะโลจิสติกส์

เราได้สร้างเครือข่ายโลจิสติกส์ของบริษัท ที่สามารถขนส่งสินค้าที่ควบคุมอุณหภูมิได้ใน 3 ระดับ (อุณหภูมิปกติ / สินค้าแช่เย็น / สินค้าแช่แข็ง) ครอบคลุมทั่วประเทศ ทำให้เราสามารถตอบรับความต้องการต่าง ๆ ในการนำเข้า/ส่งออกจากทุกแห่งทั่วประเทศญี่ปุ่น ส่วน การขนส่งและกระจายสินค้าในต่างประเทศนั้น เราได้ร่วมกับบริษัทคู่ค้าที่มีความสามารถและเชี่ยวชาญในปลายทางแต่ละแห่ง เพื่อลดระยะเวลาและต้นทุนในการขนส่ง

นอกจากนี้ เรายังได้รับใบอนุญาตเป็นตัวแทนผ่านพิธีการศุลกากรจากสำนักงานศุลกากร (โยโกฮามา, นาโกยา, โมจิ, และ นางาซากิ) เราเชี่ยวชาญในกฏหมายศุลกากรและกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการนำเข้า/ส่งออก จึงสามารถดำเนินการผ่านพิธีการศุลกากรทั้งการนำเข้าและส่งออกที่ต้องผ่านขั้นตอนที่ซับซ้อนได้

คุณภาพที่มั่นใจได้เพราะผ่านการรับรองตามตามมาตรฐาน AEO

หลังเกิดการก่อการร้ายครั้งใหญ่ในสหรัฐอเมริกา เมื่อปีค.ศ. 2001 หลายประเทศให้ความสำคัญกับความปลอดภัยของการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศอย่างเข้มงวด ระบบ AEO (ผู้ประกอบการระดับมาตรฐาน AEO) เป็นระบบที่มีขึ้นเพื่อคุ้มครองความปลอดภัยของสินค้า และช่วยให้การผ่านพิธีการศุลกากรเป็นไปได้อย่างคล่องตัว โดยหน่วยงานศุลกากรของแต่ละประเทศจะดำเนินการรับรองผู้ประกอบการที่มีการจัดระบบความปลอดภัยและปฏิบัติตามกฎหมายได้อย่างเคร่งครัด

อายิโนะโมะโต๊ะโลจิสติกส์ผ่านการรับรองมาตรฐาน AEO ในการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับโลจิสติกส์ ทั้งหมด

อายิโนะโมะโต๊ะโลจิสติกส์ ได้รับการรับรองมาตรฐาน AEO จากสำนักงานศุลกากรโยโกฮาม่า ใน 3 ประเภท คือ

  • ตัวแทนผ่านพิธีการศุลกากรมาตรฐาน (ได้รับการรับรองมาตรฐาน: มีนาคม ค.ศ. 2011)
  • ผู้ประกอบการคลังสินค้ามาตรฐาน (ได้รับการรับรองเป็นผู้รับส่งสินค้าในเขตศุลกากร: มกราคม ค.ศ. 2013)
  • ผู้ประกอบการโลจิสติกส์มาตรฐาน (ได้รับการรับรองเป็นผู้ขนส่งสินค้าทัณฑ์บน: มิถุนายน 2014)

การรับรองมาตรฐาน AEO ด้านโลจิสติกส์นั้นมีอยู่ 3 ประเภทข้างต้น ในการขอรับรองมาตรฐานเหล่านี้ ผู้ประกอบการจำเป็นต้องผ่านเกณฑ์ที่เข้มงวดของหน่วยงานศุลกากร ต้องมีมาตรการรักษาความปลอดภัยของตัวสินค้า และขั้นตอนการปฏิบัติตามกฎหมายศุลกากรและกฎระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างชัดเจน เราได้ผ่านการรับรองมาตรฐานนี้ และเป็นเพียงหนึ่งไม่กี่บริษัทในประเทศญี่ปุ่นที่ผ่านการรับรองมาตรฐาน AEO ที่เกี่ยวกับงานโลจิสติกสอย่างครบถ้วนทั้งหมด
จากการผ่านมาตรฐาน AEO และรวมไปถึงมาตรฐาน ISO 9001, ISO 14001 ที่เราเคยได้รับการรับรองมาก่อนหน้านี้แล้ว ทำให้เราสามารถให้บริการโลจิสติกส์ระหว่างประเทศที่มีคุณภาพ ปลอดภัย และมั่นใจได้

เครือข่ายทั่วโลก

อายิโนะโมะโต๊ะโลจิสติกส์ได้ฐานการให้บริการอยู่ใน 2 ประเทศ คือ ประเทศไทย (บริษัท เอบี โลจิสติกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (บริษัทลูก: ABLT)), และประเทศกัมพูชา (สาขาของ ABLT ในกัมพูชา) โดยเฉพาะในประเทศไทย เราเป็นผู้ให้บริการขนส่งและกระจายสินค้าของอายิโนะโมะโต๊ะไปทั่วประเทศ รวมทั้งยังมีบริการนำเข้า/ส่งออก เพื่อรองรับกับธุรกิจโลจิสติกส์ในภูมิภาคอาเซียนที่คาดว่าจะมีการขยายตัวทางเศรษฐกิจมากขึ้นต่อไป

สำนักงานของบริษัทอายิโนะโมะโต๊ะโลจิสติกส์ในต่างประเทศ

ภูมิภาคอาเซียน (ASEAN) สำนักงานกรุงเทพฯ / บริษัท เอบี โลจิสติกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (ประเทศไทย) กลุ่มประเทศอาเซียน เป็นกลุ่มประเทศที่มีการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างเห็นได้เด่นชัด อายิโนะโมะโต๊ะโลจิสติกส์ได้จัดตั้งสำนักงานกรุงเทพฯ และบริษัท เอบี โลจิสติกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (ABLT) ขึ้นในประเทศไทย โดย ABLT เป็นบริษัทลูกของเราที่จัดตั้งขึ้นเมื่อปีค.ศ. 2000 ในวันนี้ ABLT มีศูนย์กระจายสินค้า 5 แห่งในประเทศไทย รับผิดชอบงานบริหารคลังสินค้า และการขนส่ง ทั้ง 3 ระดับอุณหภูมิ (อุณหภูมิปกติ, สินค้าแช่เย็น, และสินค้าแช่แข็ง) รวมถึงบริการนำเข้า/ส่งออกสินค้า

งานหลักของ ABLT คือ จัดบริการโลจิสติกส์ให้กับสินค้าของกลุ่มบริษัทอายิโนะโมะโต๊ะ ประเทศไทย รวมไปถึงสินค้าอาหาร, สินค้าอุปโภคบริโภค, วัตถุดิบจากผลผลิตแปรรูปการเกษตร และรวมถึงบรรจุภัณฑ์ต่างๆ ฯลฯ ABLT เติบโตอย่างรวดเร็วด้วยการหาลูกค้าใหม่ๆ นอกจากขนส่งสินค้าภายในประเทศแล้ว เมื่อไม่นานมานี้ ABLT ยังมีการทุ่มเทให้กับการขยายบริการขนส่งสินค้าไปประเทศเพื่อนบ้าน และบริการนำเข้า/ส่งออกไปยังต่างประเทศทั้งในเอเซียและยุโรป

เราได้จัดส่งตัวแทนระดับผู้จัดการไปประจำอยู่ที่กรุงเทพฯ 3 คน ร่วมกับพนักงานไทยอีกประมาณ 200 คน เพื่อปฏิบัติงานจัดการโลจิสติกส์
Thai Photo (ที่อยู่) 487/1 ถ. ศรีอยุธยา แขวงถนนพญาไท ราชเทวี กรุงเทพ ประเทศไทย 10400
บริษัท เอบี โลจิสติกส์ (ประเทศไทย) จำกัด สาขากัมพูชา (ประเทศกัมพูชา) สาขากัมพูชาเป็นสำนักงานสาขาของ ABLT ตั้งขึ้นที่กรุงพนมเปญ เมืองหลวงของประเทศกัมพูชา เมื่อปีค.ศ.2014 ปัจจุบัน มีหน้าที่จัดส่ง(ผ่านพิธีการศุลกากร) สินค้าและวัตถุดิบที่นำเข้าจากประเทศไทย

เราได้จัดส่งตัวแทนระดับผู้จัดการไปประจำอยู่ 1 คน รวมพนักงานในประเทศแล้วเป็น 3 คน เพื่อปฏิบัติงาน
Cambodia Photo (ที่อยู่) 3rd Floor F3-02, TH1 Building #98-100, Street: 70, Sangkat Sras Chork, Khan Daun Penh, Phnom Penh, Cambodia.