สาส์นจากกรรมการผู้จัดการใหญ่

เพื่อความพึงพอใจของลูกค้า

นายฮิโรยูกิ ทานากะ ประธานบริษัท

กลุ่มบริษัทอายิโนะโมะโต๊ะโลจิสติกส์ได้สั่งสมประสบการณ์ด้านการบริการจัดเก็บและกระจายสินค้าประเภทอาหารมาอย่างยาวนาน ด้วยพื้นฐานอันเข้มแข็ง เรามุ่งมั่นสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ ให้แก่งานบริการโลจิสติกส์อาหารในองค์รวม โดยถือเป็นความรับผิดชอบและความภาคภูมิใจในการดำเนินธุรกิจของบริษัทเสมอมา วันนี้เรากำลังขยายการให้บริการโลจิสติกส์ไปสู่สินค้าอื่นๆ นอกเหนือไปจากสินค้าอาหาร เรากำลังขยายฐานธุรกิจด้วยการจัดตั้งสำนักงานสาขาในต่างประเทศ เพื่อในทันต่อการเติบโตของโลกยุคโลกาภิวัตน์

ที่อายิโนะโมะโต๊ะโลจิสติกส์ จุดแข็งของเราคือ “ความแข็งแกร่งของหน้างาน” เราเชื่อว่าสิ่งนี้จะเป็นกุญแจไปสู่ความสำเร็จของธุรกิจ ในฐานะผู้ให้บริการโลจิสติกส์ผู้รู้ลึกรู้จริง เรามอบบริการที่ความสะดวกสบายอย่างที่สุดแก่ลูกค้า ผ่านการคิดที่รอบคอบแล้วด้วย “ความแข็งแกร่งของหน้างาน”

ปรัชญาในการบริหารธุรกิจของกลุ่มบริษัทอายิโนะโมะโต๊ะโลจิสติกส์ของเราคือ
“คิดค้นเพื่อยกระดับบริการด้านโลจิสติกส์อย่างไม่หยุดยั้ง เพื่อรองรับความก้าวหน้าของกิจกรรมทางเศรษฐกิจ และเพื่อมีส่วนในการสร้างอนาคตที่พรั่งพร้อมสมบูรณ์”
ภายใต้ปรัชญาดังกล่าวนี้ เราจะสร้างรากฐานการบริหารธุรกิจให้มีความเข้มแข็ง ปฏิรูปโครงสร้างธุรกิจเพื่อการเติบโตอย่างต่อเนื่องต่อไป

ปัจจุบัน วงการโลจิสติกส์ของญี่ปุ่นกำลังอยู่ในสภาวะที่ยากลำบากเนื่องจากประสบปัญหาขาดแคลนแรงงาน ในการที่จะรองรับความต้องการของลูกค้าที่เปลี่ยนแปลงไปภายใต้สภาวะดังกล่าว เราจำเป็นต้องปฏิรูปตนเองและนำเสนอบริการโลจิสติกส์จากมุมมองของลูกค้า ยกระดับคุณภาพ และค้นหาวิธีการใหม่ๆ ในการให้บริการโลจิสติกส์ ทั้งหมดนี้คือความท้าทายที่เราต้องทำให้สำเร็จ นอกจากนี้เรายังมุ่งมั่นดำเนินตามวิสัยทัศน์ของกลุ่ม ในการที่จะเป็นบริษัทที่

“ให้บริการโลจิสติกส์ที่โปร่งใส”
“พัฒนาคุณภาพงานโลจิสติกส์ชั้นแนวหน้า”
“สร้างความแข็งแกร่งให้แก่การบริหารจัดการที่หน้างาน”

เราจะอุทิศและพยายามทุกวิถีทางเพื่อทำให้วิสัยทัศน์นี้เป็นจริง และเพื่อให้เราเป็นบริษัทที่ได้รับความไว้วางใจ “ได้รับเลือก” จากลูกค้า